جس سنگ در سرتاسر مرز سوریه به سر می برد | گیفت کارت
خواننده جوس استون بعد خرید گیفت کارت اپل غوطه ور شدن در مرز، یک کنسرت در بخش کنترل سوریه اجرا کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*