جمهوری خواهی و # ۰۳۹؛ میمون # ۰۳۹؛ ردپای نژادپرستی جرقه ای را نشان می دهد | گیفت کارت
کاندیدای جمهوری خواهان دونالد ترومپ، پس خرید گیفت کارت اپل اینکه فلوریدا را به "میمون این کار" انتخاب کرد، به عنوان فرماندار فلوریدا انتخاب شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*