جنگل دایره قطب شمال میان خشکسالی گرما وحشت خشمگین است. | گیفت کارت
اروپای شمالی همچنان با یک موج گرما سوزانده می خرید گیفت کارت پلی استیشن، که به کشاورزان رسیده ساخت اپل آیدی که با خشکی بی سابقه ای مواجه هستند خرید گیفت کارت اپل حتی حیوانات به علت فقدان یونجه برای تغذیه آنها کشته می شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*