جنگ بر روی پلاستیک در اقیانوس های جهان به تقویت ۶۱٫۴ میلیون پوند می رسد | گیفت کارت
۶۱٫۴ میلیون پوند سکه جنگی برای مبارزه با افزایش آلودگی پلاستیک در اقیانوس های جهان توسط دولت اعلام شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*