جنگ های انگلستان: بریتانیا و فرانسوی نتوانستند به توافق برسند. | گیفت کارت
ماهیگیران بریتانیایی خرید گیفت کارت اپل فرانسوی موفق به رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ های ناگهانی در کانال انگلیسی نشده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*