جواهرات و اشیای قیمتی که ملکه ملکه ماندگار فرانسه ماری آنتوانت (خرید گیفت کارت اپل جمله یک حلقه که حاوی قفل موهایش) متعلق به یک چکش است، وارد جواهرات می شود. | گیفت کارت
.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*