جونکر می گوید اتحادیه اروپا تغییرات ساعت دو سالانه را خرید گیفت کارت اپل بین می برد، | گیفت کارت
اتحادیه اروپا تغییرات ساعت دو ساله را خرید گیفت کارت اپل بین می برد، ژان کلود Juncker متعهد شده ساخت اپل آیدی که در معرض یک سردرد دیگر برای مذاکره کنندگان Brexit باشد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*