جویس در مورد ادعاهای مربوط به رابطه با همسر آینده | گیفت کارت
معاون استرالیایی بارنابی جویس می گوید که او در کنار ادعاهایی خرید گیفت کارت اپل آزار خرید گیفت کارت اپل اذیت جنسی در رابطه با یک مشاور پیشین استعفا می دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*