حاکم دبی در جلسه دادرسی به کودکان غایب شد و بهزیستی | گیفت کارت
حاکم دبی نتوانست در دومین جلسه دادگاه عالی به بهزیستی دو تن خرید گیفت کارت اپل فرزندان خود شرکت کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*