حداقل پنج مجازات اعدام در برابر قتل خشجگی | گیفت کارت
حداقل پنج نفر مجازات اعدام در برابر قتل روزنامه نگار سعودی جمال خسگگی را به عهده دارند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*