حداقل ۷۰ نفر به علت طوفان آسیب دیده اند. | گیفت کارت
دهها تن در هندوستان در اثر طوفان های شدید در سراسر کشور کشته شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*