حزب کارگر اسرائیل روابط خود را با جرمی کوربین | گیفت کارت
حزب کارگر اسرائیل با جرمی کوربین، رهبر رهبر کار را نسبت به ضد یهودی خرید گیفت کارت اپل "خصومت" خود به جامعه یهودی متوقف کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*