حمله قلبی و # ۰۳۹؛ نیروهای پلیس پاریس را به بستن | گیفت کارت
سکته قلبی منجر به بستن یک ایستگاه پلیس پاریس شد پس خرید گیفت کارت اپل اینکه افسران شکایت کردند که آنها گاز گرفته شده بودند خرید گیفت کارت اپل انگل ها خانه هایشان را "آلوده" کردند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*