حکم بازداشت برای سیاستمداران کاتالان کاهش یافت | گیفت کارت
دیوانعالی اسپانیا دادخواست های دستگیری اروپا را برای جدایی طلبان مربوط به رفراندوم استقلال کاتالونیا را لغو کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*