حکم بازداشت برای متحدان شاهزاده سعودی در قتل خشوگی | گیفت کارت
حکم دستگیری برای دو مرد نزدیک به شاهزاده سعودی شاه محمد بن سلمان بر قتل روزنامه نگار جمال کاسوگگی صادر شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*