حکم دستگیری برای شاهزاده خانم عربستان پس خرید گیفت کارت اپل حمله | گیفت کارت
حکم دستگیری خواهر شاهزاده عربستان سعودی در میان اتهاماتی که وی به محافظ خود دستور داد تا یک دکوراتور را ضرب خرید گیفت کارت اپل جرح کند، صادر شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*