خانم آمریکایی دیگر در ظاهر قضاوت نخواهد شد. | گیفت کارت
خانم آمریکایی دیگر نامزدهای انتخابات را در ظاهر بیرونی خود قضاوت نخواهد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*