خانه ای که متعلق به "شاه کاکائین" بود و # ۰۳۹؛ در کلمبیا تخریب شد | گیفت کارت
ساختمان پنهانی که در آن زمان پابلو اسکوبار قاچاقچی مواد مخدر گیفت کارت اپل، در کلمبیا تخریب شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*