خانواده مردی که هواپیما را در هواپیما به سرقت برده است، در شوک کامل | گیفت کارت
خانواده کارمند فرودگاهی که هواپیمایی خرید گیفت کارت اپل فرودگاه اصلی سیاتل را پیش خرید گیفت کارت اپل فروپاشی به جزیره به دار آویختند، شوک خرید گیفت کارت اپل غم خود را ابراز کرده اند .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*