خانواده مسیحیان آمریکا # ۰۳۹؛ ساکنان جزیره ای که او را کشتند، عفو می کنند | گیفت کارت
خانواده یک مرد آمریكایی كه توسط ساکنین ساكن در جزیره ای ساكن در تماس با دنیای خارج كشته می شوند، می گویند كه آنها را به عفو بخشوده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*