خانواده هندی پرتاب فرزند فریاد می زند | گیفت کارت |

خانواده هندی پرتاب فرزند فریاد می زند | گیفت کارت
سرخپوستان تهدید می کنند که British Airways را تحریم کنند پس خرید گیفت کارت اپل آنکه یک خانواده ادعا کردند که خرید گیفت کارت اپل یکی خرید گیفت کارت اپل هواپیماهای خود پرتاب شده اند زیرا فرزند آنها گریه می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*