خدمه زنان تمام تلاش های پلاستیکی خدمه را انجام می دهد | گیفت کارت
یک خدمه تمام زنان یک اقیانوس اقیانوس آرام را برای کمک به یافتن راه حلی برای تاثیرات ویران کننده پلاستیک های تک کاربره در اقیانوس های جهان به اتمام رسانده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*