خشمنظامی به عنوان سناتور استرالیایی، مهاجرت به تیراندازی های ناسیونالیسم را محکوم می کند | گیفت کارت
سناتور استرالیا پس خرید گیفت کارت اپل محکوم کردن مهاجرت به مسجد در نیوزیلند، خشمگین شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*