خشونت ایران در توییتر تغییر ربات های تغییر رژیم پرولتاریا و | گیفت کارت
وزیر امور خارجه ایران تدریس استانداردهای دوگانه را در تعطیل کردن پروفایل واقعی ایرانیان متوقف کرده ساخت اپل آیدی، ارتش خرید گیفت کارت اپل حساب های ربات جعلی بدون محدودیت ادامه می یابد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*