خشونت به عنوان نیروی پلیس برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل زاد و ولد کودکان در میان قفل کردن پاریس | گیفت کارت
صحنه هایی خرید گیفت کارت اپل دانش آموزان در حال زانو زدن با دستان خود در پشت سر آنها باعث خشم شد، زیرا فرانسه در این آخر هفته تظاهرات خشونت آمیز خود را متوقف می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*