خلبان روسی ۳۰ سال پس خرید گیفت کارت اپل خرید گیفت کارت اپل دست رفته در افغانستان پیدا شد | گیفت کارت
یک خلبان روسی معتقد ساخت اپل آیدی که مورد تجاوز قرار گرفته خرید گیفت کارت اپل ۳۰ سال پیش در اثر حمله شوروی به افغانستان زنده مانده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*