دادگاه به بازنشستگی می گوید که می خواهد سن را تا ۲۰ سال کاهش دهد: نه | گیفت کارت
بازنشسته ای که می خواست ۲۰ سال سن خود را برای بهبود چشم انداز کار خود خرید گیفت کارت اپل موفقیت در Tinder رد کند، درخواست خود را رد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*