دادگاه مبارزه با مواد مخدر رهبر مسلمان گزمن میلیونها نفر را به رشوه دادن به پلیس عالی پرداخت کرد | گیفت کارت
دادگاه مبارزه با مواد مخدر، جواکین گوزمن، ده ها میلیون دلار رشوه به یک افسر پلیس در طول حکومت خود در مکزیک پرداخت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*