دادگاه ها می گویند کودکان اطفال در تیراندازی مدارس آموزش دیده اند. | گیفت کارت
کودکان در شرایط کثیف در یک مکزیکی در نیوا مکزیک آموزش دیده بودند تا تیراندازی های مدرسه را آموزش دهند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*