دانشمندان سازمان ملل متحد خواستار تغییر شدید در استفاده خرید گیفت کارت اپل زمین هستند تا تغییرات آب و هوا را محدود کند | گیفت کارت

[ad_1]


براساس گزارش جدید منتشر شده توسط دانشمندان سازمان ملل ، کاهش انتشار سوخت های فسیلی به تنهایی برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل گرم شدن کره زمین کافی نخواهد گیفت کارت اپل.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*