دانشمندان ممکن است مجازات مرگ را برای نوزادان منتخب ژن با مجازات مرگ مواجه کنند. | گیفت کارت
دانشمندان چینی که ادعا می کنند اولین نوزادان ژنتیکی در دنیا را ایجاد کرده اند، می توانند با مجازات اعدام مواجه شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*