دانشمندان ناسا گفتند كه سیاركان دو برابر اندازه Shard برای عبور خرید گیفت کارت اپل زمین | گیفت کارت
دانشمندان ناسا گفتند كه سیاركانی به اندازه اندازه شارد كه اندازه آن شارد ساخت اپل آیدی ، شنبه شب خرید گیفت کارت اپل زمین عبور می كند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*