دانشمندان هشدار داده اند که یک آتشفشان در هاوایی که چندین روز طول می کشد تا گدازه ها و بخار ایجاد کند، ممکن است به یک فوران عظیم تبدیل شوند. | گیفت کارت
نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*