دانشمندان پدیده های ۵۴۰ میلیون ساله را پیدا می کنند | گیفت کارت
دانشمندان نخستین رد پای حیوانی روی زمین را کشف کرده اند که خرید گیفت کارت اپل ۵۴۱ میلیون سال پیش می گذرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*