دبیرکل اتحاد اظهار داشت: حمله جدی سایبر می تواند واکنش کامل ناتو را برانگیزد | گیفت کارت
دبیرکل اتحاد گفت: یک حمله سایبری مانند اعتصاب که بیمارستان های NHS را در سال ۲۰۱۷ فرو ریخت ، می تواند پاسخی را خرید گیفت کارت اپل طرف همه کشورهای ناتو ایجاد کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*