دختر یک شمشیر ۱۵۰۰ ساله را در دریاچه سوئدی پیدا می کند | گیفت کارت
یک دختر هشت ساله شمشیر عصر آهن را در یک دریاچه در سوئد پیدا کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*