دختر ۱۲ ساله اتومبیل را می کشد و بیش خرید گیفت کارت اپل پلیس افسر می رود | گیفت کارت
یک مامور پلیس با مچ دست خرید گیفت کارت اپل سایر جراحات باقی مانده گیفت کارت اپل پس خرید گیفت کارت اپل اینکه تلاش کرد برای متوقف کردن یک دختر ۱۲ ساله که به سرقت رفته گیفت کارت اپل، ماشین مادرش.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*