درخواست انگلیس به عنوان دولت اندونزی با پیگیری زلزله مبارزه می کند | گیفت کارت
سازمان های خیریه بریتانیا درخواست تجدید نظر مشترک برای جمع آوری پول برای بازماندگان زلزله مرگبار خرید گیفت کارت اپل سونامی اندونزی را آغاز می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*