"دروغ و ساخت": حمله انگلیس به ادعاهای گردشگری نوویچک | گیفت کارت
خیابان داونینگ خیابان را ترک کرده ساخت اپل آیدی ادعا می کند که مظنونان نوویکوک روسی در سالسبروری به عنوان گردشگران هستند خرید گیفت کارت اپل سخنانشان دروغ ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*