دریک نشان می دهد که او دارای کودک مخفی در آلبوم جدید است | گیفت کارت
رپ دریک ظاهرا نشان داده ساخت اپل آیدی که او در آلبوم جدید بسیار پیش بینی شده خود پدر ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*