در حال حاضر دشمنان Trump در موقعیت خود برای تخریب حادثه خود را | گیفت کارت
آنها وعده داده بودند "موج آبی" آنها را به کنترل کنگره بازگشت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*