دزد ها جواهرات تاج سوئدی را می گیرند و فرار می کنند در قایق | گیفت کارت
جواهرات باارزش باقیمانده متعلق به خانواده سلطنتی سوئد توسط دزدانی که در یک قایق سریع فرار کرده اند، سرقت شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*