دعوت به قانون برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل نفوذ خلع سلاح و # ۰۳۹؛ خرید گیفت کارت اپل دولت های خصمانه | گیفت کارت
دولت خواستار تهیه قانون برای مجبور کردن وکیل، لابی گر، سیاستمدار خرید گیفت کارت اپل دیگرانی ساخت اپل آیدی که برای فعالیت های خارجی مانند روسیه فعالیت می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*