ده صدمه به علت فوران کوه اتنا باعث زمینلرزه می شود | گیفت کارت
ده نفر در ایتالیا پس خرید گیفت کارت اپل یک زلزله ناشی خرید گیفت کارت اپل کوه اتنا زخمی شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*