ده ها تن خرید گیفت کارت اپل ساختمان ها پس خرید گیفت کارت اپل زلزله به دام افتاده اند | گیفت کارت
اعتقاد بر این ساخت اپل آیدی که مردم در ساختمان های فروپاشی در تایوان پس خرید گیفت کارت اپل یک زلزله بزرگ ۶٫۴، یک شهر در ساحل شرقی جزیره را تکان دادند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*