ده ها تن خرید گیفت کارت اپل سازندگان توسط شورشيان جدايي طلب فوت شده اند. | گیفت کارت
اندونزي گزارشاتي را گزارش مي کند که بيش خرید گیفت کارت اپل دو ده کارگر ساختمانی توسط شورشیان جدايي طلب فوت کرده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*