ده ها نفر در بیمارستان پس خرید گیفت کارت اپل پرواز Ryanair فرود اضطراری | گیفت کارت |

ده ها نفر در بیمارستان پس خرید گیفت کارت اپل پرواز Ryanair فرود اضطراری | گیفت کارت
بیش خرید گیفت کارت اپل ۳۰ نفر به بیمارستان منتقل شدند پس خرید گیفت کارت اپل آنکه هواپیمای Ryanair در حین پرواز بین دوبلین خرید گیفت کارت اپل کرواسی به فرود اضطراری مجبور شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*