دون کلیه برای پیوند بیمار در جهان اول است | گیفت کارت
کلیه اهدا کننده برای اولین بار به یک بیمار منتظر یک بیمارستان در آمریکا منتقل شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*