رئیس آکسفام به شدت شرمنده و # ۰۳۹؛ خرید گیفت کارت اپل رفتار خیریه | گیفت کارت
آکسفام خرید گیفت کارت اپل دست زدن به یک رسوایی جنسی کارگران پس خرید گیفت کارت اپل اتهاماتی که کارکنان استخدام روسپیان در طول کار خود در هائیتی پس خرید گیفت کارت اپل زلزله ویران کننده ۲۰۱۰ را دفاع کرده اند، دفاع کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*