رئیس جمهور اوکراین گفته است که تانک های روسی در مرز اوکراین در مرز اوکراین قرار دارند. | گیفت کارت
رئیس جمهور اوکراین گفته ساخت اپل آیدی که شواهدی وجود دارد که تانک های نظامی روسیه در امتداد مرز کشور خود قرار دارند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*